Изпълнение на груб стоеж

Грубият строеж. Включва всички строителни дейности.необходими за изграждането на конструкцията. Ограждащите стени и покрива.

Цена – запитване


Свържете се с нас за оферта

Кофражни работи

За достигане на точната геометря на зградата.е необходимо вертикалните и хоризонтални кофражи да се изпълняват с точност до няколко мм отклонение за целия размер. Нелинейните отклонения водят до преразход на бетон и допълнителни довършителни работи. Гладкостта и плътността на кофражната форма. Спомага за получаване на уплътнени и неструктурирани бетонови повърхности.

Цена – запитване


Свържете се с нас за оферта

Арматурни работи

При правилно проектиране и монтаж. Могат да се постигнат до 10% икономия на арматурно желязо. Без нарушаване здравината на конструкцията!

Цена – запитване


Свържете се с нас за оферта

Бетонови работи

От състава на бетона. Правилното полагане и грижите за бетона зависи конструктивната здравина и дълговечност на зградата

Цени за бетонови работи

  • Доставка на бетон и механизация за полагане 
  • Труд за полагане вибриране и грижи за бетона.
  • Зидария от тухли за стени
  • Основното материали, които се използват за зидария са керамичните тухли и клетъчен бетон  Ytong (газобетон) От своя страна керамичните тухли са с хоризонтални и вертикални фуги.  Всеки от посочените материали си има предимства и недостатъци но практиката показва масовото им приложение в строителството
  • Цени за квадратен метър зидария при 25 см. Дебелина – запитване
  • Тухла четворка. труд  – запитване
  • Тухли Ytong.   труд   – запитване
  • Керамични блокове с вертикални кухини POROTHERM . 


Свържете се с нас за оферта