Строителна фирма „ДАУД 88“ ЕООД предлага високо качество в сферата на строителството. Държим на коректното отношение към клиентите и изпълнението в срок!

Окончателна оферта може да получите след среща с наш представител. При съгласие от страна на клиента се подписва договор за изпълнение.

В договора са описани строително-монтажните работи и срока за изпълнение. Начина на плащане е поетапно на вноски.


Свържете се с нас за оферта